Notifications
Clear all

Материали, бланки и документи

Обяснения на процедури на прост език, актуални бланки и документи, специализирани статии за юристи, съдебна практика и др.
Материали, бланки и документи
Posts
Topics

Актуални бланки на документи

На договори, декларации, пълномощни, молби, жалби, протоколи, книги, сигнали, бележи, разписки и др.

0
0

Процедури

Обяснения с прости и разбираеми думи на стъпките, през които се минава.

0
0

Специално за юристи

Дискусии, статии и материали с научна цел, от юристи за юристи.

0
0

Съдебна практика

Тълкувателни решения и постановления, задължителна съдебна практика и други актове на съдилищата, от значение за юриста.

0
0